Navigácia

 • Projekt „Technika a my“

  Žiaci štvrtých ročníkov opäť ukázali ,že sú tvoriví. Vzniklo veľa zaujímavých prác, ktoré boli vystavované vo vestibule školy. Tvorcovia najlepších prác budú ocenení na slávnostnom odovzdávaní cien koncom školského roka. Do projektu sa zapojilo 45 žiakov.

   Umiestnenie

  1.miesto:Majerčíková Otília, IV.A-Torta

  2.miesto:Černoková Katarína, IV.B, Šerfözöová Natália, IV.B  -Golém

  3.miesto:Žiga Damián, IV.A-Lego štadión

  3.miesto:Vansová Natália, IV.A-Rozprávkový zámok

  Koordinátori projektu: Mgr. Mária  Dravecká , ZRŠ a Mgr.Lucia Skybová Kutilová.

 • Víťazi okresného kola  KE II, McDonalds cup- najmladší žiaci

  Víťazi okresného kola  KE II, McDonalds cup- najmladší žiaci.Horný rad z ľava: Adam Sedláček,Patrik Pavlenko,Lukáš Piga, Šimon Piga,Daniel Malinovskyy,Daniel JablonickyDolný rad z ľava:Damian Žiga, Alžbetka Pažitková , Martinka Pigová ,Dávid MuchaÚspešné už štvrtý  rok za sebou naši žiaci víťazne prechádzajú cez okresné kolo v KE II na futbalovom turnaji Mc Donalds cup 

  Ani na krajskom kole sa nedajú zahabiť  v školskom roku 2015/2016 skončili celkovo na 2.mieste

                                                              v školskom roku 2016/2017 skončili celkovo na 3.miesto

                                                              2017/2018    sa uskutoční 14.5.2018  DRŽTE CHLAPCOM PRSTY

  Števo PIGA

  odkaz na fotky

 • Víťazi krajského kola 20.ročníka McDonalds cup

  Víťazi krajského kola 20.ročníka McDonalds cup

  Z ľava: Žiga Damian,Pavlenko Patrik,SedláČek Adam ,Mucha Dávid,Pažitková Alžbetka,Piga Lukáš,Jablonicky Daniel,Piga Šimon,Malinovskyy Danko,Pigová Martinka, učitel Števo PigaDržte nám prsty 13.-14.júna na majstrovskách Slovenska bližšie informácie o KK :https://kosice.korzar.sme.sk/…/vitazom-kosickeho-krajskeho-… 

 • Divadelné predstavenie THE HEROES v anglickom jazyku

  Divadelné predstavenie THE HEROES v anglickom jazyku

  Pred veľkonočnými prázdninami 28. marca 2018 si naši ôsmaci a niektorí deviataci obohatili vyučovanie návštevou Historickej radnice v Košiciach, kde sa zúčastnili  spolu s pani učiteľkami RNDr. Glatzovou a Mgr. Pállovou divadelného predstavenia The Heroes, ktoré predstavili herci z Divadelného centra v Martine. Zdrojom inšpirácie pre túto divadelnú hru boli skutočné príbehy v ankete Detský čin roka.

  Všetci obdivujeme hrdinov. A práve o nich bolo toto predstavenie – o výnimočných ľuďoch z bežného života, ktorí zachránili niekomu život, urobili niečo pre druhých. Takými hrdinami sa môžeme stať aj my, pretože v každom z nás sa skrýva hrdina, musíme len potlačiť strach byť hrdinom, čo bolo aj posolstvo tejto divadelnej hry. Predstavenie v žiakoch a učiteľoch zanechalo príjemný zážitok a bolo spestrením obyčajného školského dňa.

 • Darujte 2% z dane škole a svojím deťom

 • Veľkonočný zajko na cestách Košického kraja

  V stredu 28.03.2018 sa žiaci 4.A triedy s triednou učiteľkou Mgr. Janou Sremaňákovou a asistentkou pani Martou Dutkovou v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach zúčastnili dopravno preventívnej akcie pod názvom " Veľkonočný zajko na cestách Košického kraja"

  Žiaci sa zúčastnili spolu s hliadkou dopravnej polície a referentom špecialistom skupiny prevencie vnútorného oddelenia na kontrole dodržiavania ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov a kontrole technického stavu vozidiel.

  Kontrolovaným vodičom žiaci rozdávali vlastnoručne vyrobené upomienkové predmety Veľkonočných zajkov, vajíčka a korbáčiky. Veľkonočného zajka a čokoládové vajíčko spolu s pochvalou dostali vodiči za jazdu bez porušenia pravidiel a korbáčik spolu s pokarhaním dostali vodiči, ktorí jazdili v rozpore s pravidlami v cestnej premávke.

  Akcia mala veľký úspech a prínos pre našich žiakov v podobe osobných praktických skúseností z Dopravnej výchovy.

 • Hviezdoslavov Kubín

  15.3. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

  Na tejto súťaži žiaci recitovali poéziu a prózu v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci prvého stupňa. V druhej kategórii žiaci 5. a 6. ročníka a v tretej kategórii žiaci 7.,8. a 9. ročníka. Žiaci recitovali básne od rôznych autorov ako napríklad: Milan Rúfus, Ľudmila Podjavorinská, Miroslav Válek, M. Rázusová Martáková,  a iní. Tí najlepší budú reprezentovať našu školu v okresnom kole. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pôsobivé, presvedčivé a originálne vystúpenie.

   Výsledky: 
  1. kategória próza:
  1. miesto: Natália Vansová
  2. miesto: Daniela Demková
  3. miesto: Sophie Veselá
  2. kategória próza:
  1. miesto: Matúš Grác
  2. miesto: Denis Kandráč
  3. miesto: neudelené
  3.kategória próza: 
  1. miesto: neudelené
  2. miesto: Denisa Čontošová
  3. miesto: Alžbetka Peterčáková,  Daniel Kucko

  1. kategória poézia:
  1. miesto: Adrián Rybár
  2. miesto: Patrik Pavlenko,  Hrubovčáková Sára
  3. miesto: Jakub Mačej
  2. kategória poézia:
  1. miesto: Nina Rešteiová
  2. miesto: Sofia Šurínová
  3. miesto: Bohúš Lipták              
  3.kategória poézia: 
  1. miesto: Marko Šima
  2. miesto: Laura Genčúrová
  3. miesto: Viktória Malinovská, Damián Szanyi

 • Naša nová učebňa

  Naša nová učebňa


  Na našej škole môžeme využívať od marca 2018 novozriadenú interaktívnu učebňu založenú na modernom systéme , ktorý poskytuje učiteľovi väčší dohľad a prehľad nad prácou žiakov sú to clientské centrá, zariadenia, ktoré si často ľudia mýlia so staršou technológiou tenkými Zero clientami. tieto sú na rozdiel od tenkých klientov zvyčajne lacnejšie, lebo neobsahujú zbytočne silný procesor, ramku,  HDD... a hlavne majú ,,zero,, teda skoro nulové náklady na beh a údržbu

  Sú to zariadenia, ktoré nahrádzajú klasické PC. Všetky služby, všetky súbory a celý výkon beží na jednom centrálnom serveri. Zero clienty slúžia iba ako také prevodníky na zobrazovanie obrazu pracovnej plochy. 

  Vďaka vlastnej technológii bez problémov spustíme full HD videá, youtube, online hry, flashové aplikácie, office programy a to všetko plynule. Takisto nemá problém ani spustenie adobe programov, photoshop2D a 3D programy... (Nie sú to tenké klienty...)

  Žiakom je k dispozícii 18 kusov pracovných staníc s rôznymi výučbovými programami a interaktívna tabuľa.

  Táto učebňa je určená hlavne pre výučbu informatiky, cudzích jazykov, ale aj iných predmetov a krúžkov napr. matematika, chémia, biológia, geografia atď.


  ​​​​​​​Schéma zapojenia staníc

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 18.12.2017 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťažiaci si zmerali sily v prednese povestí. Vybrať toho najlepšieho nebolo jednoduché, ale porota nakoniec rozhodla takto:

  II. kategória- žiaci 4.-5. ročníka

  1.miesto- Tereza Fiľakovská

  2.miesto- Tamara Potemrová

  3.miesto- Leo Tóth

   

  III. kategória- žiaci 6.-7. ročníka

  1.miesto- Nina Rešteiová

  2.miesto- Lea Kočišová

  3.miesto- Daniel Kucko

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole, ktoré sa uskutoční  v januári.

  vyučujúce SJL

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  V novembri 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií.

  V 1A kategórii si svoje vedomosti zmerali žiaci z 5., 6. a 7. ročníka pod vedením pani učiteľky Pállovej. V tejto kategórii sa zúčastnilo 25 žiakov.

  Víťazi 1A kategórie:

  1. miesto: Vaitovič Bari (VI. A)
  2. miesto: Ivanecký Matej (VII. B)
  3. miesto: Varga Erik (VII. A)

  V 1B kategórii si svoje vedomosti zmerali žiaci z 8. a 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Tothovej. V tejto kategórii súťažilo 13 žiakov.

  Víťazi 1B kategórie:

  1. miesto: Gumanová Anna (VIII. B)
  2. miesto: Kapáková Alica (IX. A)
  3. miesto: Bunda Viktor (IX.A)

  Víťazi školského kola postupujú do okresného kola v Košiciach, ktoré sa uskutoční v januári 2018. Držíme palce Barimu a Aničke.

   

  Olympiáda v nemeckom jazyku

  V školskom kole sa si svoje vedomosti zmeralo 10 žiakov z 8. a 9. ročníka pod vedením pani učiteľky Parovej.

  Víťazi školského kola

  1. miesto: Genčúrová Gabriela (IX. A)

  2. miesto: Čontošová Denisa (VIII. B)

  3. miesto: Pažitka Pavol (VIII. B)

   

 • Návšteva knižnice British Council v Košiciach

  Žiaci z VIII. B a V. A triedy navštívili v stredu 29. novembra 2017 popoludní v rámci krúžkov pod vedením pani učiteliek Pállovej a Tothovej knižnicu British Council v Košiciach, ktorá sa nachádza vo vedeckej knižnici na Hlavnej ulici. Cieľom bolo ukázať žiakom toto Bristké centrum hlavne kvôli tomu, aby vedeli, že keď budú niekedy v budúcnosti potrebovať knihu alebo pomoc v anglickom jazyku na stredných a vysokých školách, tak majú možnosť navštevovať túto knižnicu.

  Strávili príjemnú hodinku v miestnosti plnej anglických knižiek. Prezentácia o reáliách USA zaujala každého. Žiaci, hlavne ôsmaci, pohotovo reagovali na otázky z geografie, histórie a plynule komunikovali v anglickom jazyku. Piataci sa zase dozvedeli niečo zaujímavé o USA a videli svojich starších spolužiakov ako využívajú svoje vedomosti v praxi. Zapojili sa aj do hry, v ktorej hľadali na mape americké štáty, takže sa zdokonalili aj v geografii.

  Naši žiaci reprezentovali školu vo vedomostiach, ktoré dosiahli na vyučovacích hodinách. Každý odchádzal s príjemnými pocitmi a hlavne bol to čas predvianočný, takže sme si užili aj atmosféru vianočných trhov.

  http://zssaca.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=71

 • Súťaž: „ Najlepší piataci v anglickom jazyku“

     V októbri 2017 sa naši piataci zúčastnili súťaže o najlepšieho piataka v anglickom jazyku.

     Žiaci si svoje  doterajšie vedomosti z prvého stupňa otestovali a následne pani učiteľky anglického jazyka testy vyhodnotili. Počas jednej vyučovacej hodiny anglického jazyka sme spolu s pánom riaditeľom školy Mgr. Vlastimilom Borufkom vyhodnotili túto súťaž a následne ocenili najlepších žiakov, ktorí dostali diplom a vecné ceny. Všetci zúčastnení žiaci dostali sladké odmeny.

  Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto: Kandráč Denis (V. B), Lipták Patrik (V. B)
  2. miesto: Černoková Katarína (V. A), Mocová Aneta (V. A)
  3. miesto: Duda Tomáš (V. B)

  Ostatní úspešní riešitelia testu:

  Putnokyová Sofia (V. A), Herbert Peter (V. B), Kuchár Marián (V. B),

  Mucha Tomáš (V. B), Tóth Leo (V. A), Chok Alex (V. A)

     Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.  Želáme, aby dosahovali ďalšie úspechy v škole.

     Ďakujeme pani uiteľkám PaedDr. Eve Tothovej, Mgr. Jane Sremaňákovej a Mgr. Zuzane Pállovej za vyhodnotenie testo

  https://zssaca.edupage.org/album/?#gallery/70

 • Celoslovenské kolo ZŠ v cezpoľnom behu

  Dňa 25.10.2017 sme sa zúčastnili Celoslovenského kola ZŠ v cezpoľnom behu. Súťaž sa uskutočnila v malebnom prostredí Pienin v Červenom Kláštore .

  O tento úspech sa postarali  žiaci deviateho ročníka - Matej PIGA a Benjamín BOBALY.

  Po úspešnej  reprezentácii našej školy na okresnom kole, potom po víťazstve na krajskom kole si chlapci vybojovali postup na Celoslovenské kolo medzi 8 najlepších škôl na Slovensku .

  .Ani v konkurencii najlepších bežcov zo Slovenska sa nestratili a Matej PIGA  vybojoval celkové fantastické 3.miesto medzi jednotlivcami. Blahoželáme

  A iba zranenie Benjamína Bobalyho počas pretekov nám zabránilo aby sme sa ako škola prebojovali medzi elitu.

  Ešte jedno veľké        ĎAKUJEME                   

                                                                                      Števo Piga

  https://zssaca.edupage.org/album/?#gallery/69

 • Modlitba za pokoj a jednotu vo svete

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) od svojho vzniku v roku 2005 vo Venezuele.

  Cieľom iniciatívy bolo povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. 

   Do tejto iniciatívy sa zapojili aj žiaci našich škôl v Šaci. Spojili sa s deťmi na celom svete v modlitbe za pokoj  a mier vo svete. Tak sa ich krásna detská modlitba vzniesla k Bohu. 

  https://zssaca.edupage.org/album/?#gallery/66

 • Súťaž s televíziou Markíza

  Naše žiačky Lucka Fiľakovská zo VI.A triedy , Tamara Hutníková a Viktória Grundziová zo VII.A triedy sa zapojili do súťaže televízie Markíza a nakreslili hrdinov obľubeného seriálu.  Ďakujeme za zviditeľnenie našej školy a držíme prsty pri vyhlasovaní výsledkov

  http://zssaca.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=65

 • Výberové konanie : Pozícia: Pedagogický asistent - 1 voľné miesto

 • Je tu začiatok školského roka

  Vedenie Základnej školy oznamuje rodičom a žiakom základnej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. 9. 2017 (pondelok) o 8,30 hod. na školskom dvore. Slávnostnému otvoreniu školského roka bude predchádzať svätá omša v Rímskokatolíckom kostole  so začiatkom o 7,30 hod.

 • Stroj na jednotky

  Zapojte svoje deti do úspešnej vzdelávacej súťaže STROJ NA JEDNOTKY

  Viac informácií na stánke https://www.strojnajednotky.sk/info.php

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Mládežnícka 3, Košice - Šaca
  Mládežnícka 3, 040 15 Košice - Šaca
 • +421 x 0556842196

Fotogaléria